111: Connection refused

Течност за чистачки

Кола, Категории и Филтри
8 продукта
Сортирай
Течност за размразяване на ключалки Ravenol 50 ml

Течност за размразяване на ключалки Ravenol 50 ml

Каталожен N: ТЕЧНОСТ - 50 МL

Използва се превантивно!

Течност за размразяване ключалките на автомобилите.

          – предпазва от корозия

          – измества водата

          – ефективно размразява

ДЕТАЙЛИ
2.00 лв (с ДДС)
 бр
Breeze Зимна течност за чистачки -60°С /ароматизиран концентрат/
SEVAN

Breeze Зимна течност за чистачки -60°С /ароматизиран концентрат/ SEVAN

Каталожен N: SEVAN BRIZ 0.900ML.

Описание:
Състав: метилов алкохол, вода, нейоногенен ПАВ <5%, ПК, оцветител.

 За температурните показатели на разтворите вижте таблицата.Приложение:
Продукта се използва за почистване на стъклата на автомобила от отлагания от масла, сажди, прах и др. през зимния период. Изпарява се бързо и не оставя следи. Продукта ви гарантира перфектна видимост и комфорт.


Внимание:
H225 Силно запалими течност и пари.
H301 + H311 + H331 Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.
Н370 Причинява увреждане на органите (Очи, централната нервна система). 


Препоръки за безопасност:
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.


Начин на употреба:
Ароматизираната зимна течност за чистачки BREEZE -60°С е концентрат. Продукта се разтваря предварително според таблицата, след което се налива в съда на стъклопочистващата система.


Съхранение:
Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство.

Покажи по-малко
  
ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

ДЕТАЙЛИ
2.00 лв (с ДДС)
 бр
спрей за размразяване Ravenol

спрей за размразяване Ravenol

Каталожен N: РАЗМР. НА СТЪКЛ

RAVENOL Antifrost-Enteiser IPA е спрей за размразяване и бързо премахва заледяването на предните стъкла и фаровете.Предпазва от ново образуване на ледове. Може да се използва и върху брави.

ДЕТАЙЛИ
5.60 лв (с ДДС)
 бр
Breeze Ароматизирана зимна течност за чистачки -20°С готова за употреба
SEVAN

Breeze Ароматизирана зимна течност за чистачки -20°С готова за употреба SEVAN

Каталожен N: SEVAN BRIZ 5L.

Описание:
Състав: метилов алкохол, вода, нейоногенен ПАВ <5%, ПК, оцветител.


Приложение:
Продукта се използва за почистване на стъклата на автомобила от отлагания от масла, сажди, прах и др. през зимния период. Изпарява се бързо и не оставя следи. Продукта ви гарантира перфектна видимост и комфорт.


Внимание:
H225 Силно запалими течност и пари.
H301 + H311 + H331 Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.
Н370 Причинява увреждане на органите (Очи, централната нервна система). 


Технически данни:Препоръки за безопасност:
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P403 + P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.


Начин на употреба:
Ароматизираната течност за чистачки BREEZE -20°С е готова за употреба зимна течност. Продукта осигурява защита от замръзване на стъклопочистващата система до -20°С


Съхранение:
Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство.

Дата на производство: Виж маркировката.
Партиден номер: Виж маркировката

ДЕТАЙЛИ
9.50 лв (с ДДС)
 бр
Зимна течност чистачки Ravenol 1 литър

Зимна течност чистачки Ravenol 1 литър

Каталожен N:

Зимна течност за чистачки на базата на биоалкохол. Изпитана от немската организация DEKRA, преминала тестове на Hella. Неотрална към лаковото покритие на автомобила и гуменотехноческите детайли.

Гарантира защита в чист вид до -65ºС

Съотношение в части:

Зимна течност               Вода                              Устойчивост

             1                       1                                      -21ºС

             1                       2                                      -10ºС

ДЕТАЙЛИ
На страница по:

ЗАЩО ОТ

Най-големия каталог за авточасти!
Най-добрите цени
Връщане на продукта
Безплатна доставка